HAL 2014

W tym roku naszą bazę odwiedziły w trakcie wakacji środowiska nie tylko z Wielkopolski – 45 PDH „Bór”, 45 NMGZ „Czterolistne koniczynki”, 2 NMGZ „Szare Wilczki”, 36 NMGZ „Mali Przyrodnicy”, X Szczep wraz z drużyną z Hufca Poznań Stare Miasto – ale również przyjechali do nas harcerze z samego południa Polski, z Kudowy Zdrój. Wspólny obóz tworzyło środowisko 45 PDH wraz z zuchami z Dwójki oraz 36. Ponadto w trakcie HAL pomagała na Stanicy grupa kwaterkowa, odpowiedzialna za utrzymanie porządku na bazie. Pieczę nad wszystkimi na bazie w tym roku sprawował dh Tomasz Koprowski, a codzienne wodne rozgrzewki zapewniał uczestnikom Patryk razem z Magdą.
Więcej relacji znajdziecie w GALERII.